Målsetting

FØRSTE FASE

Skape engasjement på bloggen, utvikle konsept og verv.

Skape engasjement med forskjellige emner og i forskjellige bransjer.

Sende søknad til Innovasjon Norge vedr. en applikasjon vi vil utvikle.

Oppsparing av kapital – Finne investor for 20 & 40% av aksjeselskapet.

ANDRE FASE

Lage forskjellige engasjement via andre prosjekter (samme bransje) slik at vi kan begynne å legge planer for å etablere et forebyggende senter, dette innebærer søknader til kommunen, møter med investorer og organisasjoner innenfor områdene.

Applikasjonen er godt underveis og vil i denne fasen ha kostet oss mellom 500-700.000,-

TREDJE FASE

Kjøpe/bygge lokaler hvor vi kan skape vårt forebyggende senter. Da kan vi også ansette fag-kyndig personell, samt “erfaring konsulenter”.

HOVEDMÅL

Vårt hovedmål er og bli størst i landet på forebyggende arbeid. Vårt mål er å få folket til å bli med på prosessen, slik at det er folket som hjelper oss i og skape et bedre tiltak for samfunnet, slik at vi kan styre et engasjement som er skapt av folket, for folket.

Statlig eide foretak har stramme rammer på hva de kan tilby av hjelp, så glem stramme rammer og støtt Forebyggern i dag!

I mellom tiden vil vi kjempe for bedre rammer rundt forebygging, ettervern og næring.