Mer frihet til folket

Hva er det som gjør at folket føler seg lukket?

Er det ideologien om at vi bor i et samfunn hvor regler setter begrensninger på lyster og livskvalitet, samt skatter og andre høye utgifter som gjør at vi blir et lukket mangfold?

I mange år har jeg latt meg undre, for jeg kan se folket går i sine egne sko så det lukter svidd. I dette begrepet legger jeg vekt på hvordan folkets psykososiale adferd blir i offentligheten over tid. Norge består av mange hardt arbeidende modne mennesker, som sliter seg ut dag inn og ut for å få det til og gå rundt. – Er det slik vi er skapt for å leve?

Mindre press, høyere innsats

Selvfølgelig må vi ha levebrød og noe å sysselsette oss med, men finnes det en gylden middelvei?  – Kunne vi skapt flere arbeidsplasser ved å sette ned den ordinære arbeidsmengden samt innføre borgerlønn?

 

XoXo – Kim Westerberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s